Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie wordt door Rock'n'Nul met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Rock'n'Nul verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Rock'n'Nul worden aangeboden. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Rock'n'Nul aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Rock'n'Nul aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Rock'n'Nul verstrekte informatie en tarieven.

Hoewel Rock'n'Nul alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Rock'n'Nul niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rock'n'Nul.

Eventuele verwijzingen naar sites die niet door Rock'n'Nul worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Rock'n'Nul uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Rock'n'Nul worden onderhouden wordt afgewezen.